Opłaty

Opłata  za uczestnictwo online: 100 zł

Opłatę rejestracyjną należy wpłacać po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę Rejestracja.

 

W ramach opłaty zapewniamy:

  • udział w sesjach naukowych,
  • program,
  • certyfikat.

 

Rezygnacja z uczestnictwa w webinarze*:
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w webinarze należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: ait@viamedica.pl.

W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed webinarem — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed webinarem — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed webinarem — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

Copyrights © 2021 Via Medica