Opłaty

  UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

  Od 1 marca 2020 roku  Na miejscu (płatność wyłącznie kartą)
Opłata konferencyjna* 500 zł 600 zł
Opłata dla członków PTAiIT* 400 zł 480 zł

*Uprzejmie informujemy, że od powyższych opłat obowiązują zniżki dla posiadaczy karty Via Club:
— zniżka z Błękitną Kartą Via Club — 25% rabatu,
— zniżka ze Srebrną Kartą Via Club — 50% rabatu,
— zniżka ze Złotą Kartą Via Club — udział bezpłatny.

Szczegółowe informacje o Via Club są dostępne na stronie: www.viaclub.pl.
Zniżki dla posiadaczy karty Via Club nie dotyczą opłat wnoszonych na miejscu.

Przed uiszczeniem opłaty należy zarejestrować się za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.

Opłata rejestracyjna obejmuje:

  • udział w sesjach naukowych,
  • program,
  • identyfikator,
  • certyfikat,
  • poczęstunek podczas przerw.

Osobom dokonującym płatności podczas konferencji nie gwarantujemy materiałów konferencyjnych.

W razie chęci otrzymania faktury za opłatę konferencyjną dokonaną na miejscu prosimy o podanie numeru NIP przed wystawieniem paragonu.

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji**:
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać e-mailem na adres:ait@viamedica.pl
W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%.
     

**Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

Rezygnację z udziału w Konferencji przyjmujemy w terminie do 10 dni przed rozpoczęciem konferencji. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

Copyrights © 2020 Via Medica